مصطفى الجوادي غ. و. The Southern Ottoman Kurdistan Trade During The 19th Century. Koya University Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 29-37, 2021. DOI: 10.14500/kujhss.v4n2y2021.pp29-37. Disponível em: https://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/article/view/464. Acesso em: 30 jun. 2022.