غريب البرزنجي ي. ب. Social Familial Problems During Corona Pandemic: A Field Study in Erbil. Koya University Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 115-125, 2021. DOI: 10.14500/kujhss.v4n2y2021.pp115-125. Disponível em: https://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/article/view/540. Acesso em: 30 jun. 2022.