صابر شادان شوكور. “Analyzying Sabir Abulrhman’s Monologs: A Speech-Act Approach”. Koya University Journal of Humanities and Social Sciences 4, no. 2 (December 27, 2021): 91-104. Accessed June 30, 2022. https://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/article/view/448.