مصطفى الجوادي غسان وليد. “The Southern Ottoman Kurdistan Trade During The 19th Century.”. Koya University Journal of Humanities and Social Sciences 4, no. 2 (December 27, 2021): 29-37. Accessed June 30, 2022. https://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/article/view/464.