غريب البرزنجي ياسر بكر. “Social Familial Problems During Corona Pandemic: A Field Study in Erbil”. Koya University Journal of Humanities and Social Sciences 4, no. 2 (December 27, 2021): 115-125. Accessed June 30, 2022. https://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/article/view/540.